Henning Nitz

Fraktionsvorsitzender
  • Beruf: Landwirt